top of page

Heidenhain TNC 640

Sterowanie wieloosiowe dla frezarek oraz centrów obróbczych

 

Sterowanie Heidenhain 640 umożliwia nie tylko kompleksowe frezowanie, ale także kombinację frezowania oraz toczenia w jednej maszynie. Przede wszystkim sterowanie to znajduje zastosowanie w centrach frezerskich HSC oraz w centrach 5 – osiowych. Sterowanie to stwarza mozliwość wielostronnego stosowania poprzez swoją wysoką funkcjonalność.

 

Zalety:

- 5 – osiowa obróbka symultaniczna

- Frezowanie wysokodynamiczne HSC

- Zintegrowane monitorowanie kolizji (opcja)

- Specjalne cykle do kompleksowej obróbki frezowanie/toczenie (opcja)

- Kompensacja kinematyki (opcja)

TNC Club

Kompaktowe sterowanie do frezarek oraz centr obróbczych

Sterowanie TNC 620 jest kompaktowym wielozadaniowym sterowaniem obsługującym maszyny do pięciu kontrolowanych osi. Ze względu na elastyczną koncepcję obsługi i możliwość programowania w systemie Heidenhain Klartext-Dialog nafaje się ono szczególnie dla aplikacji i zastosowań w zakładach produkcyjnych. Szeroki zakres dostępnych funkcji programowania bezpośredniego i wysoka fukcjonalność predystynują je w szczególności do stosowania w universalnych centrach wiertarsko-frezerskich.

Zalety:

- Dowolne programowanie konturów

- Cykle frezowania dla złożonych konturów

- Szybkie ustalanie punktów referencyjnych przy pomocy systemu sond pomiarowych

- Cykle obróbcze do frezowania, wiercenia i wytaczania

- Cykle obróbcze do konturów i wzorów punktowych

bottom of page